NHẬT BẢN TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

 • Thứ tư, 08:48 Ngày 31/07/2019
 • Cơ quan tư vấn của Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cùng Tiểu ban Hội đồng tiền lương tối thiểu Nhật Bản vừa ra quyết định: Kể từ ngày 31/3 sẽ tăng mức lương tối thiểu (lương theo giờ).

  Tỷ lệ tăng so với năm ngoái là 3%, nếu được tăng theo tiêu chuẩn ở mỗi quận thì mức lương tối thiểu trung bình của cả nước sẽ là 901 yên.

  Đặc biệt, Tokyo và Kanagawa sẽ là 2 tỉnh/thành đạt được mức lương tối thiểu 1000 yên/giờ đầu tiên.

  (Theo www.yomiuri.co.jp)

   

  Bài viết liên quan