BỘ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CÁC CƠ SỞ TIẾP NHẬN TTS NƯỚC NGOÀI

 • Thứ hai, 14:56 Ngày 12/08/2019
 • Theo Bộ Lao động Nhật Bản, trong năm ngoái trên toàn quốc có hơn 5.000 vụ vi phạm quy định liên quan đến thực tập sinh kỹ năng nước ngoài. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2003.

  Trong bối cảnh Nhật Bản gần đây tiếp nhận ngày càng nhiều lao động nước ngoài, Bộ Lao động tăng cường giám sát chặt chẽ hơn các cơ sở tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nước ngoài. Năm ngoái, bộ đã điều tra 7.334 cơ sở, nhiều hơn năm trước khoảng 1.300 cơ sở.

  Kết quả điều tra cho thấy số cơ sở vi phạm quy định là 5.160 cơ sở, chiếm khoảng 70% trên tổng số. Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2003.

  Trong các vi phạm, chiếm tỷ lệ cao nhất là vi phạm về giờ làm việc như buộc làm việc quá giờ quy định, chiếm 23,3%. Tiếp theo là vi phạm về an toàn lao động, chiếm 22,8%. Ngoài ra, những trường hợp không trả lương làm thêm theo quy định chiếm 14,8%.

  Trong những vi phạm trên, có vi phạm nghiêm trọng như không trả lương tổng cộng khoảng 10 triệu yên cho 6 thực tập sinh kỹ năng và buộc họ làm thêm trung bình 178 giờ mỗi tháng. Cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ vụ việc này cho bên công tố với nghi ngờ vi phạm Luật Tiêu chuẩn lao động.

  Bộ Lao động cho biết vi phạm xảy ra vì bên thuê thực tập sinh kỹ năng không biết luật hoặc ưu tiên lợi ích của công ty mình. Bộ sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc những vi phạm nghiêm trọng.

  (Theo NHK)

  Bài viết liên quan